top of page
8518 (002).JPG

Advies en inspiratie

Advies en inspiratie

Ideeën voor ecologisch tuinieren

Advies

Bij Groen Licht helpen we je graag met deskundig advies over het creëren van een ecologische tuin of herinrichting van een terrein. Of je nu wilt weten welke planten in jouw tuin passen die vlinders en bijen aantrekken, je erf wilt transformeren tot een voor vogels aantrekkelijke omgeving of regenwater efficiënt wilt benutten door middel van een slimme afwatering, wij denken met je mee en geven je advies op maat. Neem contact met ons op en ontdek hoe jij van jouw tuin een mooie, gezonde en groene wereld kunt maken.

slak en bloemkelk

Inspiratie

  Elementen die je tuin tot leven brengen

Water in de tuin

kikkers in vijver

De aanwezigheid van water in je tuin zorgt voor een verhoging van de biodiversiteit in de tuin waardoor jij kunt genieten van een levendig schouwspel van de natuur. Een vijver of poel trekt nieuwsgierige vogels aan die komen badderen en drinken. Libellen en vlinders fladderen vrolijk rond, terwijl kikkers en salamanders zich thuis voelen in het water en op de oever.  Diversiteit aan waterplanten biedt schuilplaatsen en voedsel voor allerlei kleine waterdieren. 

Bloemenweides

Bloemenweides zijn niet alleen een lust voor het oog maar ook een paradijs voor diverse dieren. Weelderige tapijten van bloemen trekken niet alleen bijen, vlinders en andere bestuivers aan, maar ook vogels en kleine zoogdieren. De variatie aan bloemen zorgt voor een continue bloei gedurende het seizoen, waardoor de weide lang aantrekkelijk is. Bovendien zijn bloemenweides een duurzame keuze, omdat ze weinig onderhoud en water nodig hebben. Laat je betoveren door de pracht van bloemenweides en creëer een natuurlijk paradijs in je eigen tuin.

bloemenweide

Stinzenplanten

stinzenplanten

De term  'Stinzenplanten' verwijst naar allerlei vroegbloeiende bol- en knolgewassen zoals sneeuwklokjes, crocussen, bosanemonen en vingerhelmbloem.  Met hun unieke bloeiperiode in het vroege voorjaar zorgen stinzenplanten met prachtige bloemen voor een spectaculair welkom van het nieuwe seizoen. Daarnaast dienen ze als een waardevolle voedselbron voor verschillende insecten op het moment dat er nog geen andere nectarbronnen beschikbaar zijn.  Een dubbele reden dus om stinzenplanten in iedere tuin een plek te geven.  

Hagen, heggen, schermen

Hagen geven beslotenheid aan hun omgeving en kunnen dienen als natuurlijke afbakening van een terrein. Groen licht plant (gemengde) heggen/hagen en houtwallen aan die zijn samengesteld uit (overwegend) inheemse soorten. Deze hagen zijn niet alleen mooi door hun natuurlijke uitstraling maar dragen op verschillende manieren bij aan biodiversiteit. Ze bieden een veilige schuilplaats en nestgelegenheid voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Daarnaast fungeren ze als een natuurlijke corridor. De bessen, zaden en insecten in de haag dienen als voedselbronnen voor diverse diersoorten.

 

In sommige situaties is een schutting wenselijker dan een haag, bijvoorbeeld wanneer de ruimte beperkt is. In deze gevallen plaatsen wij schermen van natuurlijke materialen zoals kastanjehout, hazelaar of wilgentenen.  

gemengde-haag
hazelaarscherm

Eetbaar groen

natuurlijke moestuin met bloemen

Hoe leuk is het om zelf groente en fruit te produceren! En wist je dat je verschillende bloemen uit de siertuin ook kunt eten?  En dat deze heel lekker kunnen zijn?

 

Groen licht legt natuurlijke moestuinen aan die maar een fractie van het onderhoud vragen in vergelijking met een traditionele moestuin.  Door te werken met mulch, compost en natuurlijke bodemverbeteraars wordt de bodemvruchtbaarheid verhoogd en het bodemleven gestimuleerd. Het creëren van biodiversiteit in de moestuin helpt plagen te voorkomen. Het resultaat? Een prachtige kleurrijke tuin met een overvloedige oogst van gezonde en smaakvolle groenten, gekweekt in harmonie met de natuur!

Volgens dezelfde principes kan ook een voedselbos of eetbare bostuin worden aangelegd. 

Stapelmuurtjes

Stapelmuurtjes in de tuin zorgen voor een speels effect en dragen bij aan vergroting van de biodiversiteit in de tuin.  Ze worden gemaakt van diverse materialen zoals tegels, klinkers, gevelstenen, kloofhout, dakpannen en keramische buizen. Hoe ouder het materiaal, hoe mooier het effect.  

Door het creeren van holtes en gangetjes in en achter de muur ontstaan allerlei nestel- en overwinteringsplekken voor dieren.  .  

stapelmuur

Wadi's, hemelwaterafkoppeling

wadi

In een duurzame en klimaatbestendige tuin  wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke waterbronnen zoals regenwater.  Dit kan opgevangen worden om later gebruikt te worden, of middels de aanleg van een wadi rustig de grond in trekken. Hierdoor wordt de vochtigheid van de bodem op een natuurlijke manier gereguleerd.

Ook zorgt  het opvangen van regenwater in wadi's voor een specifieke leefomgeving  voor verschillende planten en dieren, waardoor een bijzonder stukje tuin gecreëerd wordt. 


 

Insecten en waardplanten

We genieten allemaal van mooie vlinders in onze tuin.  We lokken ze door planten in de tuin te zetten die veel nectar produceren. Voor hun voortplanting echter zijn ze afhankelijk van de aanwezigheid van specifieke planten.  Zo legt een citroenvlinder alleen eitjes op sporkehout en wegedoorn. Dit zijn de zogenaamde waardplanten van de citroenvlinder. Willen we blijven genieten van vlinders dan is het dus belangrijk (en ook heel leuk want je kunt dan de rupsen zien!) om waardplanten een plek te geven in onze tuin.   

Bovenstaande geldt overigens ook voor wilde bijen. Wilde bijen bezoeken uitsluitend specifieke (wilde) bloemen. 
 

rupsen  citroenvlinder op sporkehout
bottom of page